Training voor teammanagers

Als een efficiënte en doelgerichte organisatie is het essentieel dat alle managers zich richten op de doelstellingen van de organisatie.
We gaan met elkaar de organisatiewensen inventariseren en alle teammanagers individueel coachen aan de hand van 360 feedback op maat en behandelen wij de zes managementstijlen.
Voor managers & leidinggevenden
Managers zijn veelal vanuit een vorige functie in deze rol beland. Echter, om echt leiderschap te kunnen tonen ontbreken er vaak belangrijke skills.

Waarom?

Organisaties

Een van de grootste en meest voorkomende uitdagingen voor organisaties is wanneer managers hun functie niet effectief kunnen vervullen. Aangezien managers belangrijke spelers zijn in de productiviteit op de werkvloer, moeten zij beschikken over diverse vaardigheden die hen in staat stellen om hun teams naar succes te leiden.

Een cruciale vaardigheid waar veel managers verder aan moeten werken is effectieve communicatie. Dit zorgt ervoor dat alle teamleden op één lijn zitten, waardoor er duidelijke doelstellingen worden gecreëerd en de productiviteit wordt verbeterd.

Focus & succes

Streef jij als organisaties naar een gezondere werksfeer en betere communicatieve vaardigheden bij alle teamleiders? Om dit te verbeteren zullen wij nadat de organisatie wensen in kaart zijn gebracht, met training, coaching-sessies en een op maat 360 feedback zaken optimaliseren. Bij de 360 graden feedback wordt minimaal de helft van het team verzocht om feedback te geven.
Wanneer de communicatie optimaal verloopt, is het makkelijker voor de organisatie om haar doelstellingen te behalen en kan iedereen bijdragen aan succes.

Inzichten en opvolging

Waneer er spraken is van minimaal 10 teams krijgt het management, HR en/of het raad van bestuur, organisatie overzichten van de 360 feedback.

Dit is mogelijk vanaf 10 teams m.b.t. de veiligheid (AVG).

Wij adviseren sterk om de 360 feedback op enig moment te herhalen. Een half jaar nadat alles is afgerond kan een goed moment zijn. Dit maakt niet alleen de verbetering inzichtelijk, maar ook punten die extra aandacht behoeven om de organisatie nog succesvoller te kunnen maken.

Hoogtepunten

Aandachtspunten

• 360 graden feedback d.m.v. vragenlijsten op maat
• Communicatie/managementstijlen
• Gelijkwaardigheid en veiligheid
• Rolprofileringen
• Veiligheid op de werkvloer
• Ontwikkelgesprekken kunnen voeren
• Visie en strategie

Verantwoording nemen

Alle managers gaan door een persoonlijk coachingtraject. De één heeft meer en de ander heeft minder sessies nodig. Gemiddeld gaan wij uit van 4 tot 5 sessies per manager.

Jouw managers zijn in staat beter te communiceren met de teamleden en ook daadwerkelijk sterker in verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Wat neem je mee

Iedereen weet nu wat er te doen is en te doen staat. Maar ook van elkaar! Er is duidelijkheid bij de medewerkers en de communicatie gaat zoals die hoort te gaan.

Een grote verbetering om hiermee het werkplezier voor alle medewerkers, inclusief de managers zelf, aanzienlijk en duurzaam te vergroten.

Managementstijlen komen ook aan bod.

 1. Dwingend: Doe het zoals ik het je zeg!

 2. Gezaghebbend: Streng maar eerlijk

 3. Relatiegericht: Eerst de mensen, dan het werk

 4. Democratisch: Wij samen

 5. Maatgevend: Doe als ik

 6. Coachend: Ontwikkeling van prestaties 

Een managementstijl is het gedragspatroon dat een manager heeft om te plannen, te organiseren, te motiveren en te beheersen. Van essentieel belang is het vermogen van een manager om situaties in te schatten en stijlen te variëren.

Belofte

Met verbeterde aandacht zullen managers beter in staat zijn om acties te ondernemen om doelstellingen te behalen en zo de algehele productiviteit te verbeteren. Bovendien zullen hun communicatieve vaardigheden toenemen, wat leidt tot effectievere communicatie binnen teams.

Verbeterde communicatie komt rechtstreeks ten goede aan minder ziekteverzuim en een hogere werktevredenheid. Deze inspanningen dragen bij aan een grotere loyaliteit en een verlangen van werknemers om samen te werken met een manager die zich richt op het behalen van de gestelde doelen.

Wie zijn onze facilitators

Het hoofdkantoor van de VitaliteitsGroep werkt volgens leidende principes, waardoor meerdere van onze specialisten goed zijn uitgerust en voorbereid om managers te begeleiden bij het behalen van hun doelstellingen en het verbeteren van hun vaardigheden en competenties. Als gevolg van deze aanpak worden de specialisten getraind en voorzien van essentiële tools en middelen die nodig zijn om hun taken uit te voeren.

We werken met een team van ervaren specialisten die beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en expertise om executive coaching diensten aan onze klanten te bieden. Ze zijn goed bekend met verschillende managementconcepten en -praktijken en passen deze kennis toe om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van individuele managers. Ons team werkt in nauwe samenwerking met ons hoofdkantoor om een naadloze implementatie van het coaching programma te garanderen, en zijn altijd klaar om te helpen op welke manier dan ook om de resultaten te maximaliseren.

Investering (opbouw)

 • 1. Voorbereidingen - interviews, alles inregelen - per uur €85
 • 2. Specialisten inwerken op de besproken competenties (indicatie) €2.500
 • 3. Per manager, alle managers dienen mee te doen (indicatie) €1.250
 • 4. Tussentijdse evaluatie(s) inclusief
 • 5. Eindbespreking / evaluatie / uitgebreide eind rapportage (indicatie) €3.500
 • 6. Optioneel een tweede 360 feedback opname na xx-tijd per manager €250

  Excl. 21% btw

INDIVIDUEEL: Onder de noemer van “executive coaching” kunnen wij een op maat advies uitbrengen waar wij desgewenst veel uit deze training kunnen meenemen

TIP: subsidie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven. Medio april 2024 komt er een nieuwe aanvraagronde

 • Het drempelbedrag voor subsidieaanvraag is 75.000 euro
 • Meer informatie Samen, met de hulp van ons en de overheid, versnellen we duurzame inzetbaarheid. Ons managersprogramma, onze coach on the floor of zelfs een eigen intern vitaliteitscentrum dat wij kunnen wegzetten binnen uw organisatie, passen goed in deze regeling

Optioneel

In navolging op deze managers training zou voor de teams van de managers onze workshop “Sterk en Stabiel” een goede optie zijn.