Voor wie?

Ontdek wie er beter van wordt om met de Vitaliteitsgroep samen te werken en waarom!

 

Werkgever

Voor werkgevers is het investeren in preventie en herstel gunstig omdat het kan leiden tot een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en minder uitval van werknemers. Dit kan weer leiden tot lagere kosten en een hogere winst. Bovendien kan het zorgen voor een positieve bedrijfscultuur en werknemers die zich gewaardeerd voelen.

Werknemer

Het is belangrijk om je eigen signalen serieus te nemen en erover te praten met anderen, HR en/of je leidinggevende. Vermoeidheid, prikkelbaarheid, onverwachte huilbuien, slecht slapen, hoofdpijn of paniekaanvallen kunnen symptomen zijn van stressklachten. Het is geen falen om toe te geven dat je hulp nodig hebt.

Het voorkomen van langdurige uitval door burn-out is essentieel, zowel voor jouw eigen welzijn als voor de financiële stabiliteit. Gelukkig kan de Vitaliteitsgroep helpen bij het aanpakken van stress en burn-out klachten, zodat je weer in balans kunt komen.

Arbodienst

De samenwerking met de VitaliteitsGroep kan voor arbodiensten leiden tot winst in herstel en verlaging van het ziekteverzuim. Door de versnelde en efficiëntere aanpak van de VitaliteitsGroep worden de noodzakelijke stappen in het re-integratietraject bewaakt en wordt de druk op de casemanager/Arbo-arts aanzienlijk verlaagd. Dit betekent voor bedrijven een enorme kostenbesparing, minder kosten voor interventies en doorbetaling loon. Bovendien verhoogt het de kans op terugkeer van de werknemer en zorgt het voor gemotiveerde en gezonde medewerkers, wat van groot belang is voor een organisatie.

Leidinggevende

Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in het bevorderen van de inzetbaarheid van je medewerkers en het voorkomen van verzuim. Door bewust aandacht te geven aan hun welzijn en vitaliteit, kunnen langdurige periodes van afwezigheid vaak worden voorkomen. 

Veranderprogramma’s gericht op verbetering van vitaliteit, zelfsturing, duurzame inzetbaarheid en samenwerking zijn effectief gebleken en leiden tot betrokkenheid, bevlogenheid en klantgerichtheid. Het samenwerken met de VitaliteitsGroep kan efficiënter en kosteneffectiever zijn dan de reguliere aanpak, terwijl ook alle betrokken partijen worden geïnformeerd en op de hoogte worden gehouden.

Huisarts

Als huisarts kun je patiënten met burn-out klachten doorverwijzen naar de VitaliteitsGroep, waar ze direct en zonder wachttijden een traject kunnen starten. Let op, dit is alleen voor het bedrijfsleven (werknemers, leidinggevenden of zzp-ers). De doorverwijzingskaart kan de patiënt bij de werkgever inleveren om de juiste hulp te krijgen bij burn-out herstel. We werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en bieden een combinatie van psychische en fysieke behandelingen om tot een duurzaam herstel te komen. Door samen te werken met werkgevers en te werken aan een actieve aanpak, kunnen werknemers met burn-out klachten weer ontspannen en plezier krijgen in hun werk en privéleven

Tevreden opdrachtgevers

Tevreden opdrachtgevers