Tarieven

Bij de Vitaliteitsgroep geloven we dat elk traject maatwerk vereist. Daarom bepalen we de tarieven op basis van de specifieke behoeften van de opdrachtgever en werknemer.

Kosten besparing

Als werkgever kan het investeren in de Vitaliteitsgroep in vergelijking met een regulier traject verschillende voordelen en kostenbesparingen met zich meebrengen. Door tijdig in te grijpen bij beginnende klachten bij werknemers kan voorkomen worden dat er langdurige uitval ontstaat. Dit kan uiteindelijk leiden tot kostenbesparingen, omdat er minder kosten gemaakt worden voor vervanging van de werknemer en re-integratie.

Bovendien heeft de Vitaliteitsgroep een focus op duurzaam herstel, waardoor de kans op terugval kleiner is en er minder kosten gemaakt hoeven te worden voor eventuele vervolgbehandelingen. Daarnaast is er geen sprake van wachttijden, wat ook kan leiden tot kostenbesparingen doordat de werknemer sneller terug kan keren op de werkvloer.

Werkgevers verplichting

Volgens de “Wet verbetering poortwachter” is de werkgever verplicht ziekte van een werknemer zoveel mogelijk te voorkomen en zieke werknemers te begeleiden. Als de kosten van een burn-out hersteltraject niet vergoed worden door de zorgverzekering, is volgens de Wet verbetering poortwachter de werkgever verantwoordelijk voor de kosten. Dit geldt ook voor andere letsels en ziektes die buiten de (zorg) verzekering vallen. 

Verzekering

Verzekeraars en gevolmachtigde kantoren bieden hun klanten graag meer. Onze ervaring is dat zij op de collectieve verzuimverzekering tegenwoordig dan ook geheel of een deel van de kosten voor preventief coachen en coachen bij burn-out vergoeden. Een verzekeraar keert met ons programma heel veel minder ziektegeld uit.

Het jaar daarop bespaart u dan weer op de verzekeringspremies omdat de verzekeraar minder heeft moeten uitbetalen. Het is een win/win waarbij ook nog eens de medewerker optimaal wordt geholpen. Je kunt hiernaar vragen bij je verzekeraar en desgewenst kunnen wij daarbij helpen.

Niet afwachten maar direct handelen. Financieel gezien drukt een vroege investering met onze interventies de totale kosten tot wel 70%

Indicatie tarief bij 18 uur coaching inclusief alle extra’s € 2.999 excl. btw. Afhankelijk van het soort traject stellen wij een op maat offerte op.

De sessie duur is cliënt afhankelijk, denk aan een combinatie (onze specialist bepaalt) van hieronder vermeld

  • XX sessies van 45 min
  • XX sessies van 60 minuten / 1 uur
  • XX sessies van 90 minuten
  • XX sessies van 120 minuten / 2 uur
 
 

Tarief indicatie

Onze kern kwaliteiten

Snel & duurzaam herstel

multisiciplinaire aanpak

Expertise & ervaring

Maatwerk & persoonlijke aandacht

Maatwerk

Het exacte bedrag dat bespaard kan worden verschilt per situatie en is afhankelijk van onder andere de duur en omvang van het traject en het aantal werknemers dat behandeling nodig heeft.

Neem contact op voor meer informatie en een persoonlijk advies op maat.

 

Er is een langdurig zieke werknemer met een burn-out en je weet niet precies wat je daarmee moet doen. Dit is een situatie waarin je voor de uitdaging staat om passende maatregelen te nemen.

We moedigen je aan om gebruik te maken van onze dienstverlening. We geloven dat onze coaching en ondersteuning niet alleen kan helpen bij het herstel van de betrokken medewerker, maar ook bij het voorkomen van toekomstige gevallen van burn-out.

We zetten ons namelijk ook in voor het welzijn van complete teams en willen een omgeving creëren waarin iedereen gedijt. Samen kunnen we de uitdagingen van stress en burn-out aangaan en bouwen aan jullie gezonde, veerkrachtige organisatie.

Samen sterker worden. Samen zorgen we voor welzijn.

Tevreden opdrachtgevers