Tarieven

Bij de Vitaliteitsgroep geloven we dat elk traject maatwerk vereist. Daarom bepalen we de tarieven op basis van de specifieke behoeften van de opdrachtgever en werknemer.

Werkgevers verplichting

Volgens de “Wet verbetering poortwachter” is de werkgever verplicht ziekte van een werknemer zoveel mogelijk te voorkomen en zieke werknemers te begeleiden. Als de kosten van een burn-out hersteltraject niet vergoed worden door de zorgverzekering, is volgens de Wet verbetering poortwachter de werkgever verantwoordelijk voor de kosten. Dit geldt ook voor andere letsels en ziektes die buiten de (zorg) verzekering vallen. 

Verzekering

Verzekeraars en gevolmachtigde kantoren bieden hun klanten graag meer. Onze ervaring is dat zij op de collectieve verzuimverzekering tegenwoordig dan ook geheel of een deel van de kosten voor preventief coachen en coachen bij burn-out vergoeden. Een verzekeraar keert met ons programma heel veel minder ziektegeld uit.

Het jaar daarop bespaart u dan weer op de verzekeringspremies omdat de verzekeraar minder heeft moeten uitbetalen. Het is een win/win waarbij ook nog eens de medewerker optimaal wordt geholpen. Je kunt hiernaar vragen bij je verzekeraar en desgewenst kunnen wij daarbij helpen.

VG kern kwaliteiten

Snel & duurzaam herstel

multisiciplinaire aanpak

Expertise & ervaring

Maatwerk & persoonlijke aandacht

Niet afwachten maar direct handelen. Financieel gezien drukt een vroege investering de totale kosten tot wel 70%

Kosten besparing

Als werkgever kan het investeren in de Vitaliteitsgroep in vergelijking met een regulier traject verschillende voordelen en kostenbesparingen met zich meebrengen. Door tijdig in te grijpen bij beginnende klachten bij werknemers kan voorkomen worden dat er langdurige uitval ontstaat. Dit kan uiteindelijk leiden tot kostenbesparingen, omdat er minder kosten gemaakt worden voor vervanging van de werknemer en re-integratie.

Bovendien heeft de Vitaliteitsgroep een focus op duurzaam herstel, waardoor de kans op terugval kleiner is en er minder kosten gemaakt hoeven te worden voor eventuele vervolgbehandelingen. Daarnaast is er geen sprake van wachttijden, wat ook kan leiden tot kostenbesparingen doordat de werknemer sneller terug kan keren op de werkvloer.

Maatwerk

Het exacte bedrag dat bespaard kan worden verschilt per situatie en is afhankelijk van onder andere de duur en omvang van het traject en het aantal werknemers dat behandeling nodig heeft.

Neem contact op voor meer informatie en een persoonlijk advies op maat.

Tevreden opdrachtgevers

Tevreden opdrachtgevers