Post COVID

Onderdeel van: herstelprogramma’s 1-op-1 coachen

Persoonlijke aanpak

Bij de Vitaliteitsgroep begrijpen we dat ieder post-COVID herstel anders is en daarom passen we ons herstelprogramma aan op de individuele behoeften van de medewerker. De intensiteit en tijdsduur van de sessies worden afgestemd op de belastbaarheid van de medewerker. Bij specifieke hulpvragen schakelen we multidisciplinaire hulp in van specialisten uit ons landelijke netwerk. In sommige gevallen kan reizen nodig zijn, maar we bieden ook online sessies aan.

Onze aanpak is gericht op het welbevinden van de individuele medewerker, maar ook van hun omgeving, zoals familie, vrienden, werkgevers en verzekeraars. We zijn toegewijd en betrokken en bieden meer dan alleen inzichten en tools. Het welzijn van de medewerker staat voorop en we zijn er om hen te ondersteunen bij een snel herstel.

Aantal sessies

Zodra wij de aanvraag hebben ontvangen, starten wij direct met het proces. Er wordt binnen 24 contact opgenomen met de desbetreffende werknemer voor een intake gesprek.

Ons long COVID hersteltraject gaat in de basis uit van 24 of 36 uur coaching (looptijd ca. 90 dagen). Afhankelijk van de uitslag van de intake is hierop een aanpassing aangebracht (meer/minder) aantal coaching uren

De duur per sessie is afhankelijk van de cliënt (maar uiteindelijk bepaalt onze specialist).

 • sessies van 60 minuten
 • sessies van 45 minuten
 • sessies van 120 minuten
 • sessies van 90 minuten

Inbegrepen

Naast de sessies met de medewerker zijn er altijd extra bijkomende werkzaamheden. Denk hierbij onder meer aan.

 • Voorbereidingen op de sessies
 • Diverse administratieve handelingen m.b.t. het proces en de verslagleggingen
 • Ruggespraak met collega VG-specialisten en de VG-trajectmanager
 • Rapportage aan de bedrijfsarts
 • Gesprekken met overige partijen/stakeholders (fysio, thuisfront, huisarts, psycholoog, etc.),
 • Het opstellen van documenten, maken van berekeningen, uitzoekwerk, beantwoorden en versturen van mails
 • Het voeren van een of meerdere driehoekgesprekken met de leidinggevende, medewerker en coach.

Het stappenplan

Rust en ontspanning

We begeleiden de medewerker bij het volgen van een gezonde leefstijl zodat er ruimte in lijf en geest komt. Om te inventariseren hoe het met de medewerker gaat, kan onze specialist(e) ervoor kiezen te starten met bijvoorbeeld de vragenlijst van het Institute of Positive Health (IPH).

Onderzoeken en activering

Het (her)ontdekken van mogelijkheden in een passende activiteit. Onze specialist kijkt samen met de medewerker naar de huidige leefstijl en wordt er onderzocht hoe en op welke gebieden deze aangepast kan worden. Hierbij kan onze VG-specialist(e) ervoor kiezen uw medewerkers te ondersteunen met een 90 dagen online tool van Woosh5 of Greenhabit.

Aanpakken van de klachten

Door het inzetten van (paramedische) interventie ontstaan inzichten en bewustwording die ervoor zorgen dat de medewerker zich gezonder voelt, meer eigen verantwoordelijkheid kan gaan nemen en ervaart dat hij of zij keuzemogelijkheden heeft.

Acceptatie en borgen van de ‘nieuwe ik’

Als het mogelijk en gewenst is, werken we toe naar een situatie waarbij de medewerker dezelfde inzetbaarheid ervaart als voor de COVID-besmetting. Soms blijkt dat echter geen haalbare kaart. Dan is het belangrijk de nieuwe situatie te kunnen accepteren en daar zo positief mogelijk mee om te gaan. Het leven en de activiteiten krijgen mogelijk een nieuwe vorm. Dat is niet alleen van invloed op de medewerker zelf maar ook op de nabije omgeving. Als er gesprekken met leidinggevenden, collega’s, of misschien zelfs familieleden, nodig zijn, dan plannen we daarvoor afspraken en begeleiden de medewerker daarbij.

Onze kernkwaliteiten

Multidisciplinaire aanpak

Korte lijntjes (met betrokkenen)

Individuele benadering

Re-integratie dient breed te worden gezien, ook terugkeer in het sociale leven kan een vorm van re-integratie zijn na post-COVID problematiek. Onze ervaring leert dat het post-COVID herstelprogramma langer kan duren dan andere herstelprogramma’s die we aanbieden. Tijdens de eindevaluatie zal besproken worden of een specifiek vervolgtraject wenselijk is.

Heb je vragen?

Bekijk onze specialisten

Klant reviews