Post COVID

Wij hebben met succes meerdere Covid-hersteltrajecten doorlopen. Een werknemer met LongCOVID of vaccinatieschade dreigt gemakkelijk in langdurig ziekteverzuim te belanden of zelfs in de WIA.

Persoonlijke aanpak

Bij de Vitaliteitsgroep begrijpen we dat ieder post-COVID herstel anders is en daarom passen we ons herstelprogramma aan op de individuele behoeften van de medewerker. De intensiteit en tijdsduur van de sessies worden afgestemd op de belastbaarheid van de medewerker. Bij specifieke hulpvragen schakelen we multidisciplinaire hulp in van specialisten uit ons landelijke netwerk. In sommige gevallen kan reizen nodig zijn, maar we bieden ook online sessies aan.

Onze aanpak is gericht op het welbevinden van de individuele medewerker, maar ook van hun omgeving, zoals familie, vrienden, werkgevers en verzekeraars. We zijn toegewijd en betrokken en bieden meer dan alleen inzichten en tools. Het welzijn van de medewerker staat voorop en we zijn er om hen te ondersteunen bij een snel herstel.

Tevens kunnen wij in samenwerking met de BeterKliniek in Waalre, een nog efficiëntere aanpak voor postvirale aandoeningen aanbieden. Met hun effectieve behandelingen hebben zij voor veel mensen hun klachten verlicht, maar ook voor heel mensen hun klachten compleet opgelost. Met behandelingen van de BeterKliniek hebben we minder coaching nodig in ons traject. Als de medewerker openstaat voor deze holistische benadering, staan we klaar om hen op het pad naar herstel te begeleiden.

Even wat cijfers (januari 2024) op een rij: naar schatting hebben 450.000 Nederlanders postcovid. 90.000 mensen zijn ernstig beperkt. Bron: fontys

Aantal sessies

Zodra wij de aanvraag hebben ontvangen, starten wij direct met het proces. Er wordt binnen 24 contact opgenomen met de desbetreffende werknemer voor een intake gesprek.

Ons long COVID hersteltraject gaat in de basis uit van 36 uur coaching en begeleiding (looptijd ca. 120 dagen). Gedurende het traject moet blijken of dit voldoende is en/of hierop een aanpassing moet worden aangebracht. Het betreffen doorgaans zeer complexe problematieken die moeten worden aangepakt en opgelost. Uiteraard communiceren wij dit tijdig gedurende het traject met partijen.

De duur per sessie is afhankelijk van de cliënt (maar uiteindelijk bepaalt onze specialist).

 • sessies van 45 minuten
 • sessies van 60 minuten
 • sessies van 90 minuten
 • sessies van 120 minuten

Inbegrepen

Naast de sessies met de medewerker zijn er altijd extra bijkomende werkzaamheden. Denk hierbij onder meer aan.

 • Voorbereidingen op de sessies
 • Diverse administratieve handelingen m.b.t. het proces en de verslagleggingen
 • Ruggespraak met collega VG-specialisten en de VG-trajectmanager
 • Rapportage aan de bedrijfsarts
 • Gesprekken met overige partijen/stakeholders (fysio, thuisfront, huisarts, psycholoog, etc.),
 • Het opstellen van documenten, maken van berekeningen, uitzoekwerk, beantwoorden en versturen van mails
 • Het voeren van een of meerdere driehoekgesprekken met de leidinggevende, medewerker en coach.

Het stappenplan in het kort

Rust en ontspanning

We begeleiden de medewerker bij het volgen van een gezonde leefstijl zodat er ruimte in lijf en geest komt. Om te inventariseren hoe het met de medewerker gaat, kan onze specialist(e) ervoor kiezen te starten met bijvoorbeeld de vragenlijst van het Institute of Positive Health (IPH).

Wij starten altijd tijdens een van de eerste sessies met een bloedonderzoek om vitaminetekorten helder te krijgen en waar nodig dienen deze te worden aangevuld met suppletie, etc.

* Aangepaste voeding, specifieke suppletie en de longcapaciteit vergroten maken bijna altijd deel uit bij een long covid traject

Onderzoeken en activering

Het (her)ontdekken van mogelijkheden in een passende activiteit. Onze specialist kijkt samen met de medewerker naar de huidige leefstijl en wordt er onderzocht hoe en op welke gebieden deze aangepast kan worden. Hierbij kan onze VG-specialist(e) ervoor kiezen uw medewerkers te ondersteunen met een 90 dagen online tool van Woosh5 of Greenhabit.

Aanpakken van de klachten

Door het inzetten van (paramedische) interventie ontstaan inzichten en bewustwording die ervoor zorgen dat de medewerker zich gezonder voelt, meer eigen verantwoordelijkheid kan gaan nemen en ervaart dat hij of zij keuzemogelijkheden heeft.

Acceptatie en borgen van de ‘nieuwe ik’

Als het mogelijk en gewenst is, werken we toe naar een situatie waarbij de medewerker dezelfde inzetbaarheid ervaart als voor de COVID-besmetting. Soms blijkt dat echter geen haalbare kaart. Dan is het belangrijk de nieuwe situatie te kunnen accepteren en daar zo positief mogelijk mee om te gaan. Het leven en de activiteiten krijgen mogelijk een nieuwe vorm. Dat is niet alleen van invloed op de medewerker zelf maar ook op de nabije omgeving. Als er gesprekken met leidinggevenden, collega’s, of misschien zelfs familieleden, nodig zijn, dan plannen we daarvoor afspraken en begeleiden de medewerker daarbij.

Onze kernkwaliteiten

Multidisciplinaire aanpak

Korte lijntjes (met betrokkenen)

Individuele benadering

Re-integratie dient breed te worden gezien, ook terugkeer in het sociale leven kan een vorm van re-integratie zijn na post-COVID problematiek. Onze ervaring leert dat het post-COVID herstelprogramma langer kan duren dan andere herstelprogramma’s die we aanbieden. Tijdens de eindevaluatie zal besproken worden of een specifiek vervolgtraject wenselijk is.

Heb je vragen?

Bekijk onze specialisten

Klant reviews