preventie
Wie denkt dat preventie geld kost kan niet rekenen

Doorgaans gaat men er van uit dat verzuim gemiddeld zo’n € 250,- per dag kost. Dit bedrag is opgebouwd uit de kosten die voortvloeien uit de loondoorbetalingsverplichting (bruto ca. € 2.000) , de kosten voor de arbodienst en de kosten voor productieverlies/vervanging.

Een werknemer die negen maanden ziek is kost dus al gauw € 45.000,- (dit is per maand ruim € 5.000).

Wij hebben diverse preventive oplossingen en indien een medewerker is uitgevalen, blinken wij uit in onze hersteltrajecten en streven een snelle en effectieve oplossing na.