BRON: BOL training en advies

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een aanzienlijk risico op de werkvloer en veroorzaakt meer dan 30% van het ziekteverzuim. 

PSA-factoren kunnen variëren van werkdruk en -stress tot ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten en discriminatie. Het kan ook betrekking hebben op gebrekkige ondersteuning van leidinggevenden, een gebrek aan autonomie in het werk en conflicten tussen collega’s. Deze factoren kunnen leiden tot negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers, zoals burn-out, angst, depressie en fysieke gezondheidsproblemen.

De Arbowet definieert PSA als factoren die stress veroorzaken in de werkomgeving, waaronder werkdruk, pesten, seksuele intimidatie, en agressie en geweld. Deze elementen hebben een aanzienlijke invloed op het welzijn en de prestaties van werknemers. Ze kunnen resulteren in uiteenlopende problemen zoals stress, verlies van werkplezier en verminderde concentratie.

De Arbowet stelt dat werkgevers de verplichting hebben om maatregelen te nemen tegen ongewenst gedrag en excessieve werkdruk. Het ontwikkelen van een effectief PSA-beleid begint met het opstellen van een gestructureerd stappenplan. Dit plan dient gericht te zijn op het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van de factoren die bijdragen aan psychosociale arbeidsbelasting, ter bescherming van de gezondheid en het welzijn van werknemers.

De benadering van PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting) binnen organisaties volgt een gestructureerd en veelomvattend proces. Onze samenwerkingspartner, BOL Advies, staat klaar om uw organisatie te ondersteunen bij het ontwikkelen van een effectief beleid op dit gebied.