Rouw en Verlies

Verlies omvat niet alleen het verlies van een dierbare, maar strekt zich uit tot scheiding, ziekte, verhuizing en burn-out. Dit kan een individuele medewerker treffen, maar ook een hele afdeling als gevolg van onverwacht vertrek.
Voor teams & medewerkers
Personen in leiderschapsposities die verantwoordelijk zijn voor teams en die willen leren hoe ze ondersteuning kunnen bieden aan hun medewerkers tijdens verliesgerelateerde uitdagingen.
Bedrijven die te maken hebben met reorganisaties, herstructureringen of andere veranderingen en die de impact van verlies op de werkomgeving willen begrijpen en minimaliseren.
Teams of afdelingen die direct geconfronteerd worden met verlies, zoals onverwacht vertrek van teamleden of afdelingswijzigingen, en die de tools willen verwerven om hiermee om te gaan.

Waarom?

Impact op functioneren en dynamiek

In tijden van turbulentie en verandering is het vermogen om met verlies om te gaan een essentiële vaardigheid binnen elke organisatie.
Rouw, vaak geassocieerd met het verlies van een dierbare, strekt zich uit tot diverse facetten van het leven, zoals scheiding, ziekte, verandering en zelfs de impact van een burn-out.
Voor individuele medewerkers of zelfs hele afdelingen kan dit een aanzienlijke invloed hebben op het functioneren en de dynamiek binnen de organisatie.

Dieper begrip

Door deel te nemen aan deze workshop ontwikkelen deelnemers niet alleen een dieper begrip van het rouwproces, maar leren ze ook effectieve manieren om ermee om te gaan.

Het vermogen om verlies op een gezonde en ondersteunende manier aan te pakken, draagt bij aan het minimaliseren van uitval en het voorkomen van een negatieve impact op de werkomgeving.

Op maat

De training is flexibel en kan aangepast worden aan de specifieke behoeften van een team of afdeling.
Of het nu gaat om het begeleiden van individuen door persoonlijk verlies of om het omgaan met verlies op organisatorisch niveau, deze workshop biedt praktische tools en inzichten om de veerkracht te vergroten en een ondersteunende omgeving te creëren binnen de organisatie.

Diepgang

jonatan-becerra-Frdj333dsuY-unsplash

Inzicht

De workshop 'Omgaan met verlies in de organisatie' biedt een inzichtelijke verkenning van de complexiteit van rouw.
Door de verschillende vormen van verlies te onderzoeken, zoals de impact van scheiding, ziekte, verhuizing en zelfs burn-out, krijgen deelnemers een dieper begrip van de diverse facetten van verlieservaringen.

nik-z1d-LP8sjuI-unsplash

Effect op het werk

De workshop werkt een helder licht op de interconnectiviteit tussen verlies, stress en burn-out, waardoor de deelnemers niet alleen het rouwproces beter begrijpen, maar ook de potentiële langetermijneffecten ervan op de mentale gezondheid en productiviteit in de werkomgeving.

Hoogtepunten leren van elkaar (1)

Wat neem je mee

De focus op het ontwikkelen van veerkracht en copingmechanismen in de training biedt niet alleen praktische tools, maar ook een dieper inzicht in de menselijke veerkracht en het vermogen om te gedijen te midden van uitdagingen en verlies.
Door deze diepgaande verkenning te omarmen, krijgen deelnemers niet alleen de nodige kennis en vaardigheden om verlies binnen de organisatie te beheren, maar ook een verrijkt begrip van de menselijke ervaring in tijden van verandering en verlies.

Belofte

Na het voltooien van de workshop zullen de deelnemers een dieper inzicht hebben in de complexiteit van verlies en rouw, waardoor ze beter voorbereid zijn om deze uitdagingen binnen de organisatie aan te pakken.

Deelnemers zullen een verhoogd bewustzijn ontwikkelen over de diverse vormen van verlies en de impact ervan op individuen en teams binnen de organisatie. Ze zullen beschikken over praktische tools en effectieve coping-strategieën om verlies te managen en een ondersteunende omgeving te creëren voor getroffen medewerkers.

Leden van het management zullen beschikken over de vaardigheden om empathisch leiderschap te tonen in tijden van verandering en verlies, waardoor ze in staat zijn om teams effectief te begeleiden en ondersteunen.

Wie is onze primaire facilitator?

Meerdere van onze specialisten kunnen deze workshop geven.

Onze primaire trainster voor deze workshop is Natascha. Natascha is gediplomeerd en gecertificeerd coach en counselor op het gebied van ingrijpende gebeurtenissen, veranderingen, rouw, verlies, stress, burn-out en hoogsensitiviteit. Haar directe aanleiding om coach te worden, was een reeks overlijdens en andere verliezen in haar nabije omgeving, met een burn-out tot gevolg. Natascha brengt een warme en empathische aanwezigheid met zich mee naar de workshop. Met haar diepgaande kennis en persoonlijke ervaring in rouwverwerking, biedt Natascha een veilige en ondersteunende omgeving waar deelnemers zich gehoord en begrepen voelen.
  • Max 12 personen (1 trainer) € 1.250
  • Max 25 personen (2 trainers) € 1.950
  • Grotere groepen op aanvraag

    Locatie: nader te bepalen,
    Locatie- en cateringkosten voor eigen rekening

Optioneel

  In navolging op deze workshop zou een van onze teambuilding workshops, bijvoorbeeld “Lichamelijke stress loslaten met TRE®” een goede optie zijn.