Preventieve herstelcoaching - Proactief handelen bevordert duurzame inzetbaarheid

Voorkom hoge kosten door uitval en investeer proactief in de gezondheid van je team

Verzuim brengt vaak méér kosten met zich mee dan u zou verwachten.

Voorkom hoge verzuimkosten (ook als verzekeraar) door uitval en investeer proactief in de gezondheid van je team. Onze specialisten staan voor je klaar om te helpen nog voordat uitval een probleem wordt. Door tijdig in te grijpen bespaar je niet alleen op de kosten van verzuim, maar ook op interventies.

De VitaliteitsGroep biedt ondersteuning aan medewerkers met gerichte coaching, waardoor uitval vrijwel altijd voorkomen kan worden. Neem vandaag nog contact met ons op en bescherm de vitaliteit en productiviteit van je personeel.

Hoe dit werkt!

1

Aanmelding

U meldt de betreffende medewerk(st)er bij ons aan voor een vrijblijvende intake. Immers vinden wij de klik zeer belangrijk tussen uw medewerker en de door ons ingeschakelde specialist.

Wij nemen binnen één werkdag contact op met uw medewerker (geen wachttijden) en plannen op een zo kort mogelijke termijn de intake kennismaking in.

2

Bevindingen

Als wij ons ook kunnen vinden in een preventief traject zullen wij hiervoor een offerte uitbrengen. Dit betreft altijd 15 uur begeleiding tegen een vast tarief van € 2.499 ex. 21% btw + 8% vaste toeslag voor administratieve, kantoor, geavanceerde dossierkosten.

Indien onze bevindingen anders zijn zullen wij dit met het bedrijf communiceren en een ander voorstel wegleggen.

3

Start en verloop van het traject

Na de goedkeuring, het akkoord vanuit het bedrijf, starten wij eveneens zonder wachttijden direct het traject. Om nieuw gedrag te borgen nemen wij hier de tijd voor, te weten ca. drie maanden.

Heeft u een verzuimverzekering, dan geven wij duidelijk aan dat uitval van de betreffende medewerker hierdoor wordt voorkomen. Veel verzekeraars zullen dan ook bijdragen in de kosten.

Durf jij de stap te zetten?

Dan helpen wij jou en jouw medewerker om (langdurig) veruim voor te zijn.

Het gaat hier niet om een persoonlijk ontwikkeltraject, enkel om trajecten ter voorkoming van een (langdurig) verzuim.

Waarom het voorkomen van verzuim lonend is!

Hieronder een voorbeeld met kosten, uitgaande van een werknemer met een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van € 36.500 (CPB, 2020). De loondoorbetaling bij ziekte is gemiddeld € 153 per dag. Daar komen nog extra verzuimkosten bij.

Indicatie kosten verzuimende werknemer per dag:
Loondoorbetaling: € 153
Kosten vervanging: € 191
Omzetverlies tijdens afwezigheid: € 43
Kosten arbodienstverlening: € 10
Interne verzuimbegeleiding: € 8
Totaal verzuimkosten: € 405 per dag / € 2.025 per week

De exacte verzuimkosten zijn volledig afhankelijk van jouw situatie. Duidelijk mag zijn dat preventief handelen absoluut loont!

Verzekering

Verzekeraars en gevolmachtigde kantoren bieden hun klanten graag meer. Onze ervaring is dat zij op de collectieve verzuimverzekering tegenwoordig dan ook geheel of een deel van de kosten voor preventief coachen en coachen bij burn-out vergoeden. Een verzekeraar keert met ons programma heel veel minder ziektegeld uit.

Het jaar daarop bespaart u dan weer op de verzekeringspremies omdat de verzekeraar minder heeft moeten uitbetalen. Het is een win/win waarbij ook nog eens de medewerker optimaal wordt geholpen. Je kunt hiernaar vragen bij je verzekeraar en desgewenst kunnen wij daarbij helpen.

Zodra iemand uitvalt, belandt diegene normaal gesproken op een wachtlijst. Volgens de berekeningen hiernaast kost elke maand wachten € 8.500. Dit is voor ons onaanvaardbaar. Daarom nemen we ook direct actie zodra er uitval plaatsvindt, zonder te wachten, om verdere problemen te voorkomen en om kosten te besparen voor zowel het bedrijf als de verzekeraar.

Een eigen berekening maken?

Wil je berekenen wat het verzuim in jouw organisatie kost of zou kosten? Voor een indicatie kun je bijvoorbeeld de rekentool gebruiken van Verzuimkosten.nl, gebaseerd op onderzoeks- en branchegegevens van TNO en CBS. Let op: dit is slechts een indicatie. De exacte kosten kunnen in de praktijk anders zijn.