De SLIM subsidieregeling 2024

Wanneer en hoe vraagt u die aan?

Wat is de SLIM-subsidieregeling?

SLIM is een subsidie bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Voor individuele mkb-ondernemingen zijn er in 2024 twee aanvraagperiodes:

  • 1 maart t/m 28 maart
  • 2 september t/m 26 september.

Het belang van een leven lang leren wordt steeds groter in een snel veranderende arbeidsmarkt. Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk om te kunnen voldoen aan nieuwe vaardigheden en competenties die nodig zijn in het vakgebied. Om bedrijven en hun werknemers hierbij te ondersteunen, heeft de overheid de SLIM-subsidieregeling geïntroduceerd.  Lees hier waarvoor u de SLIM-subsidie kunt aanvragen en hoe u dit doet.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor subsidie?

De SLIM-regeling ondersteunt werkgevers bij initiatieven voor leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werkgever SLIM-subsidie aanvragen voor de volgende zaken:

1

Opstellen van

Het opstellen van een opleidings- en ontwikkelplan voor werknemers

2

Advies & begeleiding

Het bieden van loopbaanadviezen en begeleiding

3

Bedrijfsschool

Het oprichten van een bedrijfsschool

4

Leerrijke werkomgeving

Het bevorderen van een leerrijke werkomgeving

5

Arbeidsmarktscan

Het uitvoeren van een arbeidsmarktscan om de scholingsbehoefte in kaart te brengen

6

Scholing

Het organiseren van interne of externe scholing voor werknemers

Voor wie is de SLIM-regeling?

De SLIM-subsidieregeling richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf (mkb), maar ook grootbedrijven kunnen in aanmerking komen. Zowel private als publieke organisaties kunnen de subsidie aanvragen. De regeling is bedoeld voor werkgevers die alleen of samen willen investeren in de ontwikkeling van hun personeel en daarmee een lerende cultuur binnen het bedrijf willen stimuleren. Om als mkb-ondernemer te worden aangemerkt gelden de volgende voorwaarden:

U heeft een kleine onderneming als in uw onderneming minder dan 50 personen werkzaam zijn en uw jaaromzet of uw balanstotaal niet hoger is dan € 10 miljoen.

U heeft een middelgrote onderneming als er in uw onderneming minder dan 250 personen werkzaam zijn en uw jaaromzet niet hoger dan € 50 miljoen is of uw balanstotaal niet hoger dan €43 miljoen.

Hoogte SLIM-subsidie

De hoogte van de subsidie varieert, afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de aard van de activiteiten. Het subsidiepercentage kan oplopen tot 80% van de subsidiabele kosten voor kleinbedrijven, voor het overige mkb is dit 60%. Het maximale subsidiebedrag voor een individuele aanvraag is € 25.000,- en voor samenwerkingsprojecten is dit € 500.000 per aanvraag.

De aanvraagprocedure verloopt via het online subsidieloket van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze aanvraag kunt u uw plannen en doelstellingen voor leren en ontwikkelen presenteren. Na beoordeling van de aanvraag wordt besloten of de subsidie wordt toegekend.

Ons team kan u helpen bij het opstellen en verwerken van deze SLIM-subsidieregeling voor uw onderneming! Dit doen wij samen met onze partners die net als ons zijn gespecialiseerd in “duurzame Inzerbaarheid”. 

Wat moet een Subsidieaanvraag SLIM omvatten?

In uw SLIM-subsidieaanvraag moet u onder meer de volgende zaken opnemen:

  • Een beschrijving van het initiatief waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • De startdatum van het initiatief, de verwachte datum van afronding van het initiatief en een planning van de te ondernemen activiteiten.