Coachen kan op diverse thema’s

themas coachen

In de afgelopen jaren is er een opvallende trend merkbaar bij bedrijven met betrekking tot ziekteverzuim. Hoewel het aantal werknemers dat zich ziek meldt in absolute aantallen is afgenomen, zien we tegelijkertijd een toename in het totale aantal verzuimdagen. Met andere woorden, hoewel er minder werknemers zijn die ziek worden, is de gemiddelde duur van […]