Drukte op het werk is de voornaamste reden voor dit schuldgevoel. Personeelstekorten volgen op plek twee en het niet over kunnen dragen van werkzaamheden wordt als derde reden aangemerkt.

Psychische klachten drukken een steeds grotere stempel op het verzuim van Nederlandse werknemers. In het eerste kwartaal van 2023 viel ruim 26 procent van het totaal aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim.

Mensen hebben in hun werk drie basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en bekwaamheid. Tegen werkgevers wil wij zeggen: ga bij je mensen op zoek naar hun talenten en vaardigheden en geef meer vertrouwen en vrijheid. Minder controle, meer erkenning en waardering, juist in tijden van krapte. Daar draait het in de kern om.’

Opvallend is dat slechts 41 procent van de werkende Nederlanders aangeeft zich ziek te melden bij mentale klachten. En dat terwijl uit cijfers van de Arbo Unie blijkt dat in 2023 de hoogste verzuimcijfers ooit zijn gemeten voor verzuim door psychische klachten. 

Uit onderzoek blijkt dat veel werknemers zich niet ziekmelden bij mentale klachten als gevolg van werkdruk, wellicht vanwege het schuldgevoel dat daarbij komt kijken. Op de lange termijn is het echter voor iedereen beter als werknemers niet met mentale klachten blijven doorwerken. Werkgevers vertrouwen erop dat werknemers zelf kunnen inschatten of ze in staat zijn om te werken, dat is regelmatig niet het geval.