In de afgelopen jaren is er een opvallende trend zichtbaar bij bedrijven met betrekking tot ziekteverzuim.
In absolute zin zien we een daling in het aantal werknemers dat zich ziek meldt, maar tegelijkertijd constateren we een stijging in het totale aantal verzuimdagen. Met andere woorden, hoewel er minder werknemers ziek zijn, blijken degenen die wel ziek worden langer afwezig te zijn van het werk. Deze ontwikkeling baart velen zorgen en vraagt om nadere en directe actie.

Deze verlengde verzuimduur kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, met name de combinatie van stress gerelateerde problemen in combinatie met lichamelijke klachten. Gedurende de afgelopen vijf jaar is het netto aantal verzuimdagen als gevolg van lichamelijke klachten min of meer stabiel gebleven. Echter, wat ons bijzonder zorgen baart, is de gestage toename van psychisch verzuim.

Dit opkomende fenomeen van psychisch verzuim vereist dringende aandacht en maatregelen. Het feit dat het aandeel van psychisch verzuim gestaag groter wordt, is een indicatie van mogelijke problemen binnen de werkomgeving, zoals hoge stressniveaus, gebrek aan werk-privébalans, of andere werk gerelateerde stressoren die van invloed zijn op het welzijn van onze werknemers.

Organisatie zouden proactief en doelgericht moeten reageren op deze zorgwekkende trend om het tij te keren. Wij als VitaliteitsGroep kunnen en willen graag helpen de stress binnen organisaties te identificeren, aan te pakken, herstel programma’s en ondersteuning aanbieden, en de bewustwording vergroten over het belang van het tijdig aanmelden van deze stress gerelateerde gezondheids-problemen. Door deze stappen te zetten, kunnen we niet alleen het psychisch verzuim verminderen, maar ook een gezondere en productievere werkomgeving creëren voor alle medewerkers.

Het is jullie verantwoordelijkheid als werkgever om de gezondheid en het welzijn van jouw werknemers te waarborgen, en er alles aan te doen om deze uitdaging aan te gaan en de menselijke gezondheid binnen jullie organisatie te verbeteren.

Het is tijd om onze mentale gezondheid te omarmen en te koesteren, en te erkennen dat een VitaliteitsGroep coach meer dan alleen kan helpen om het beste uit onszelf te halen. Bij onze coaching komt fysiek en mentaal altijd samen om tot een duurzaam herstel te komen.

Laten we eens wat meer liefde geven aan coaching, net zoals we een bezoekje brengen aan de fysiotherapeut voor fysieke ondersteuning.